Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини
Популярно

Проект за управление на отпадъците беше представен от общината

Проект за над 9,5 млн. лева за управление на отпадъците беше представен от общината в Кюстендил

Проект за изграждане на екологична инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците “Рила Еко”, финансиран по ОП “Околна среда 2014 – 2020”, беше представен на пресконференция от заместник-кмета на Община Кюстендил Росица Плачкова. Бенефициент е Община Кюстендил, а това е най-големия проект, изпълняван на територията на общината, свързан с екологията и отпадъците, коментира Плачкова.

Стойността му е над 9,5 милиона лева, но е бил индексиран до над 11,5 милиона лева заради инфлацията, посочи Плачкова.

От Европейският фонд за регионално развитие са отпуснати 6,5 милиона лв.; националното съфинансиране е в размер на 1,1 млн. лв., а собственият принос – 1,9 милиона лева.

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, а сред специфичните цели са осигуряване на предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци; рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, събрани разделно.

Инсталацията за предварително третиране на неопасните отпадъци е разположена в производствено хале с площ 1200 кв. м. Към инсталацията са изградени и три склада. След като материалът постъпи в сградата, ще бъде натоварен в бункер, от който преминава през машина за разкъсване на торби, след която материалът тръгва по гумена транспортна лента към първата станция.

В нея ръчно ще бъдат отделяни нерециклируеми отпадъци, оползотворими за енергия, както и други неподлежащи на повторна преработка материали. След първата станция отпадъците ще попадат в сито, което отделя фракция с размер под 50 мм.  Подситовата фракция ще бъде отправена към магнитен сепаратор за получаването на нестандартен компост.

На втората станция, ръчно, ще бъдат отделяни рециклируемите материали. Материалите ще бъдат пренасочвани към клетки, откъдето ще бъдат подавани на балиращата машина. От втората сортировъчна станция лентата преминава под постоянен магнитен сепаратор, от който отделеният метал отива в контейнер. Остатъкът от общия отпадък пада в контейнер – за депо.

Компостиращата инсталация се състои от сграда за компостиране на зелени отпадъци и складове. По проекта е купена и сметоизвозваща техника. Отпадните води от претоварната станция пък попадат в два подземни и два открити резервоара, от които ще се изпомпват и откарват в пречиствателна станция за отпадни води, посочи Плачкова.

Идеята по проекта е минимум 50 процента от отпадъците да бъдат рециклирани, каза за БТА Плачкова. Тя посочи, че в момента тече процедура за избор на изпълнител, който ще рециклира отпадъка и ще депонира останалия боклук.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button