Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЛюбопитноНовиниТОП новини
Популярно

Забрана за ползването на вода извън питейно-битовите нужди в Кюстендил

Заради намаляването на дебита на водоизточниците на територията на община Кюстендил вече е в сила заповед, издадена от кмета Петър Паунов, с която се забранява ползването на вода извън питейно-битовите потребности на населението. Заповедта е на база действащата наредба за обществения ред.

Водата от чешмите не трябва да се ползва за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и на моторни превозни средства, както и други подобни дейности.

При необходимост в селищата с недостиг на питейна вода може да се въвежда режим на подаването й, като графикът трябва да бъде разяснен на жителите на населените места.

Нарушителите на заповедта ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на цитираната наредба. В нея е записано, че за физическите лица се наказват с глоба в размер до 5 000 лв. При повторно нарушение глобата е в максимален размер. За нарушаване разпоредбите на тази наредба от еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция до 50 000 лв. При повторно нарушение – имуществена санкция в максимален размер или временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

Източник: ИА Фокус

Подобни публикации

Back to top button