Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини
Популярно

Обявяват нова защитена зона в Кюстендилско

Нова защитена зона ще пази природни на дивата флора и фауна на територията на област Кюстендил. Става въпрос за защитена зона “Скрино“, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите. Тя обхваща землищата на няколко населени места в областта. Това са Блато, Бобошево, Висока могила, Вуково, Доброво, Каменик, Скрино, Сопово, Циклово, Боровец, Бураново, Драгодан, Крумово, Мурсалево, Фролош, Цървище, Ваксево, Долна Козница, Друмохар, Лиляч, Мърводол, Невестино, Пастух, Църварица и Четирци. Включени са и землищата на селата Клисура и Лисия от област Благоевград. Общата площ на новата защитена територия е  12 5707,716 дка.

Предмет на опазване са типове природни местообитания, съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Посочени са и местообитания на бозайници, земноводни, влечуги, риби, безгръбначни и растения. Сред тях са рис, пъстър пор, видра, дългокрил прилеп, тритон, различни по вид костенурки, бисерна мида, меча пеперуда, алпийска розалия, имануелова метличина и много други.

Сред целите на защитената територия е и поддържане на свързаността на местообитанията на приоритетните за опазване видове кафява мечка и европейски вълк.

В границата на защитената територия се въвеждат поредица от забрани.

Източник: ИА Фокус

Подобни публикации

Back to top button