Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураНовиниТОП новини
Популярно

Света Петдесетница – Рожденият ден на Христовата църква

“Царю Небесни, Утешителю, Душе на Истината, Който Си навсякъде

и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота,

дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси,

Благи, нашите души.” (стихира на Петдесетница)

Днес, петдесет дни след Възкресението на Христа от мъртвите, е Рожденият ден на Църквата. Празникът Петдесетница е посветен на слизането на Светия Дух над Христовите апостоли:

„Когато настана ден Петдесетница, те всички (апостолите, б. ред.) в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.” /Деян. 2:1-4/

В онзи ден Животворящият Дух слязъл, за да остане с нас завинаги, съгласно Христовото обещание: “И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки, Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде.” /Йоан 14:16-17/.

В какво по-точно се състои проявлението на Светия Дух в Църквата? Светият Дух дава познанието за Личността на Иисус Христос. Той утвърждава делото и учението на Спасителя в сърцата на хората: “А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що Съм ви говорил.” /Йоан 14:26/.

Утешителят изпълва сърцата на хората с мир. Действието на лукавите духове ги изпълва с безпокойство, злоба и страх, докато благодатта на Светия Дух носи радост, дълготърпение, благост. /Гал. 5:22/.

Всеки християнин по време на своето Кръщение получава печата на дара на Светия Дух, става храм на Светия Дух /1 Кор. 6:19/.

Благодатта на Светия Дух е нематериален огън, който ни озарява със светлината на вярата и топлината на любовта. Тази небесна светлина разпръсква мрака на невежеството и съмнението; открива измамата на призраците /Притчи 4:18/, които умът, потънал в чувственост, често приема за истина. Тази светлина позволява на човека да види себе си в пълнотата на своята повредена природа, да почувства присъствието на Бога като източник на светлина. Божествената любов прогонва егоизма от сърцето на човека, изгаря тръните на плътските желания, очиства го и го преобразява за нов, духовен живот.

В спомен на това събитие, по време на празничното Богослужение от дверите на Светия Олтар се хвърля орехова шума към богомолците като символ на огнените езици, слезли над главите на Апостолите. Вярващите отнасят тази шума по домовете си за благословение.

Като Ви поздравява с празника Петдесетница, братството на Рилската света обител се обръща към всички християни с призив да молим Благия Утешител – Светия Дух, да Се настани в нас, да ни очисти от всяка греховна сквернота и да спаси душите ни. Амин.

Източник: Рилски манастир

Подобни публикации

Back to top button